professional consumenten

Woordenlijst

Lijst omschrijvingen:

Lijm
Een goede kwaliteit vorstbestendige constructielijm en geschikt om materialen aan elkaar te binden. Wordt vaak gebruikt om de afdekplaten vast te lijmen.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Funderingsmateriaal
Een laag van goed drainerend materiaal, verdicht en uitgevlakt om de eerste laag blokken te plaatsen.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Berm
Een verhoogd grondbed bovenaan de keerwand, die wordt gebruikt om water van de keerwand weg te leiden.
Referentie: Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Biaxiaal
verwijst naar geogrids die 100% van hun sterkte in beide richtingen hebben.
Referentie:   Grote rollen geogrid
Vellingkant
Een schuine hoek of rand aan de bovenkant en zijkanten van het blok
Referentie: Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Kleigrond
Grond die is samengesteld uit zeer fijne of kleine deeltjes die aan elkaar plakken. Kleigronden zijn zeer gevoelig voor vocht en zullen meer druk op een keerwand uitoefenen.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Verdichting
De handeling van het samenpersen en consolideren van grond die wordt gebruikt om een keerwand te bouwen.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Verdichtingszone
Het gebied direct achter de consolidatie zone dat doorloopt tot het einde van het uitgegraven gebied.
Consolidatiezone
Een strook van 1 m direct achter de achterkant van de blokken en strekt zich uit naar de achterkant van de uitgegraven gebied.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Uitgraven en aanvullen
verwijst naar de werkzaamheden van de grond op een bouwterrein. Bij het uitgraven wordt de grond verwijderd om bouwactiviteiten te kunnen uitvoeren. Bji het aanvullen dient er grond achter de keerwand te worden aangebracht.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Drainagebuis
Wordt gebruikt om incidenteel water dat vanachter de gewapende zone toestroomt af te voeren en dient op regelmatige afstanden een uitloop naar buiten te krijgen of te worden aangesloten op een riolering.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Uitbloeiingen
Een wit, krijtachtige residu dat zich op het oppervlak van een blok kan vormen. Heeft geen invloed op de constructieve integriteit van het systeem.
Uitgraven
Het proces van uitgraven en verplaatsen van grond op de bouwplaats.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Filterdoek
Een geosynthetisch materiaal dat wordt gebruikt om verschillende grondsoorten te scheiden.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Geogrid
Een hoge sterkte geokunststof wapeningsgrid, dat in rollen met verschillende afmetingen wordt geleverd.
Referentie:   Grote rollen geogrid
Globale stabiliteit
Verwijst naar de algemene weerstand tegen aardverschuivingen of complete talud afschuivingen.
Referentie:   hoge keerwanden in projecten, keerwanden met tussenbermen
Maaiveld
Afgewerkt maaiveld.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Ongewapende keerwand
Een keerwand die geen gebruik maakt van een grondwapening. Een ongewapende keerwand heeft een beperkte hoogte, omdat het uitsluitend berust op het gewicht en terugval van de blok om de gronddruk achter de keerwand te kunnen weerstaan​​.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Holle kern
De holle kern in het blok dat wordt gevuld met een gebroken steenslag en bevordert extra drainage.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Aanvulgrond
De grond die direct achter de gebroken steenslag in de gewapende zone wordt gebruikt. Deze grond dient voor gebruik te worden gecontroleerd en goedgekeurd door het verantwoordelijk ingenieursbureau. Bij voorkeur wordt een granulair materiaal gebruikt.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Long-Term Allowable Design Strength (LTADS)
De geteste trekkracht van het geogrid, met reducties voor duurzaamheid, kruip, degeneratie en installatieschade. De meeste geogrids hebben slechts in één richting 100% van deze sterkte.
Referentie:   hoge keerwanden in projecten
Mortelloos
Systeem, waarbij de betonblokken zonder lijm of mortel op elkaar worden gestapeld.
Referentie:   hoge keerwanden in projecten
Grond op bouwplaats
De oorspronkelijk of momenteel beschikbare grond op de bouwplaats
Organische grond
Meestal de bovenste donkerkleurige humuslaag, met veel organisch materiaal en dit bevordert de wortelgroei.
Referentie:   Keerwanden landschap
Trilplaat
Handbediende machine die gebruik maakt van het gewicht en trillingen om de grond te verdichten.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Opstaande lip
Machinaal aangebrachte opstaande lip op de Allan Block keerwandblok, die ervoor zorgt dat de blokken op zijn plaats worden gehouden en voor de juiste hellingshoek zorgt.
Gewapende grondmassa
Het gebied gewapend met geogrid en omvat de blokdiepte, de gebroken steenslag en de aanvulgrond, en creëert een massa/gewicht om de gronddruk achter de gewapendezone te kunnen weerstaan ​.
Gewapende keerwand
Heeft betrekking op een wand die een geogridwapening gebruikt om aanvullende stabiliteit te krijgen, tegen de uitgeoefende druk van achter de de wand. Meestal wordt geogrid gebruikt om hogere keerwanden te bouwen.
Referentie:   Keerwanden landschap, hoge keerwanden in projecten
Gewapende zone
Het gebied direct achter de blokken dat doorloopt tot het einde van het gebied dat met een geogrid grondwapening wordt gewapend.
Grondwapening
Meestal betreft dit het geogrid achter de wand dat wordt gebruikt om extra stabiliteit aan hogere keerwanden te geven. Echter, het kan ook drainbeton of verankeringssystemen zoals grondankers of grondvernageling zijn.
Keerwand
Een door de mens gemaakte constructie, die is gebouwd om grond tegen te houden.
Referentie:    Keerwanden
Hoogte en aanleg
Verwijst naar het talud of verandering in de hellingshoek.
Zandgrond
Grond die is samengesteld uit zichtbaar grotere deeltjes en die in het algemeen niet aan elkaar kleven. Zandgronden draineren gemakkelijker water en geven minder gronddruk op een keerwand.
Referentie:   Keerwanden landschap
Terugval
Verwijst naar de dieptemaat die een blokkenrij naar achteren helt in het talud, ten opzicht van de blokkenrij eronder. Ook wel aangeduid als de hellingshoek van de keerwand.
NAP hoogte
De maaiveldhoogte op de bouwplaats ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil.
Bouwtekening
Constructietekeningen voor het project.
Standaard Proctor
Met een proctorproef wordt het watergehalte bepaald waarbij de maximale dichtheid van de grond wordt verkregen.
Afwateringsgoot
Een kleine greppel aan de bovenzijde van de keerwand, om het water te verzamelen en af te voeren.
Drainage aan voet
Meestal een geperforeerde buis van 100 mm en geplaatst achter en aan de voet van de keerwand om water te verzamelen en af te vervoeren.
Totale wandpakket
Verwijst naar het gebied achter de wand en omvat de diepte van de terugval en de lengte van de wapening.
Referentie:hoge keerwanden in projecten
Gebroken steenslag
Goed verdichtbaar gebroken steenslag, variërend in grootte van 6 mm tot 38 mm met niet meer dan 10% fijnaandeel. Wordt gebruikt funderingsmateriaal, binnen in de blokkernen en achter het blok.
Referentie:   Keerwanden landschap