professional

Keerwanden met bochten   Installatiehandleiding voor keerwanden

Bouwen bochten

Bochten

Het is eenvoudig om gebogen of serpentine keerwanden te bouwen. De gepatenteerde Allan Blocks maken het mogelijk om eenvoudig zowel binnen- als buiten bochten te bouwen. De meeste bochten kunnen gebouwd worden zonder dat er gezaagd moet worden.

Laat de blokken minimaal 1/4 blok verspringen

Binnenbochten

Verwijder de vleugels voor buitenbochten

Buitenbochten

Om een vloeiende buitenbocht te bouwen worden een of beide zijvleugels verwijderd. Plaats vervolgens de voorkant van de blokken strak tegen elkaar en volg de straal van de bocht. Door met een hamer op de zijvleugels te slaan, zullen deze afbreken.

Het werken met stralen

Straal - keerwanden

Om te bepalen of met de Allan Block de gewenste straal gebouwd kan worden, verwijzen wij u naar AB tabel voorminimale straal.

De kleinste straal aan de bovenkant van alle AB keerwanden die gebouwd worden met de standaard blok, bedraagt 1,2 m. De definitieve wandhoogte bepaald wat de minimale straal aan de voet van de wand moet zijn. Bij het stapelen van de keerwand ontstaat een conisch effect, waardoor de straal aan de voet groter dient te zijn dan aan de bovenkant van de wand.

Raadpleeg de tabel om de straal aan de voet van de keerwand te bepalen, zodat de straal aan de bovenkant van de wand minimaal 1,2 m bedraagt.

Het beginnen van een straal

Het beginnen van een bocht

Vanaf het punt waar de straal begint trekt men een rechte lijn met de lengte van de straal (zie tabel voor minimale straal) en leg het middelpunt vast. Bevestig een touw aan het middelpunt en trek een lijn voor het bepalen van de juiste straal en de plaats van de eerste rij blokken. Plaats de blokken met de voorzijde tegen de lijn.

Kleinere bochten

scherpe binnenbochten scherpe buitenbochten


binnenbochten met Geogrid

Buitenbochten met Geogrid

Bochten met geogrid

In bochten volgt men bij het leggen van het geogrid de gebogen lijn en leg het geogrid tegen de opstaande lip van de blokken. Het uitstekende geogrid kan eenvoudig met een mes worden weggesneden.

Werken met geogrid in binnenbochten

Bij binnenbochten dient het geogrid volledig de straal te volgen. Het kan daarom noodzakelijk zijn om onder of boven de rij blokken waarop het geogrid gelegd dient te worden, extra lagen geogrid in te bouwen om de tussenruimtes op te vullen.

Werken met geogrid in buitenbochten

Afdekplaten in bochten

Afdekplaten in bochten

Markeren de overlap

bezuinigen op merk

Scherpe bochten

Afdekplaten in bochten

meer opties voor Muur afwerkingen.