professional

Gewapende keerwand   Installatiehandleiding voor keerwanden

Werken met geogrid

Het Geogrid wordt in rollen van verschillende breedtes en lengtes geleverd. Tevens zijn verschillende rastermaten en sterktes leverbaar. Hoge keerwanden hebben vaak een zwaarder soorten geogrid nodig.


Het is belangrijk dat het juiste type geogrid wordt toegepast. Raadpleeg de definitieve projecttekeningen voor de juiste specificaties.


De sterkte van het geogrid ligt in de oprol- of productierichting. Let er daarom op dat bij het leggen van het geogrid deze met de grootste treksterkte steeds loodrecht op het vlak van de keerwand wordt uitgerold. Begin tegen de achterzijde van de opstaande lip en werk naar de achterzijde van het uitgegraven gebied.

Meer informatie over geogrid met hoeken en geogrid met bochten.

Geogrid Plaats het geogridDoorsnede fundering met wapening

Doorsnede fundering met wapening


Stap 1: Voorbereiding bouwplaats en uitgraven

De bodem van de funderingssloof moet voldoende draagkrachtig zijn. Indien de grond uit zware klei of nat is, of recentelijk is uitgegraven, dient deze geheel te worden verwijderd en te worden vervangen door een granulair materiaal in de fundering. Dit dient te worden verdicht in lagen van maximaal 200 mm.


Aanbrengen en verdichten van het funderingsmateriaal

Aanbrengen en verdichten van het funderingsmateriaal


Plaatsen van de onderste laag

Plaatsen van de onderste laag


Aanbrengen gebroken steenslag

Aanbrengen gebroken steenslag


Verdicht de gebroken steenslag en het aangebrachte aanvulmateriaal

Verdicht de gebroken steenslag en het aangebrachte aanvulmateriaal


Installatiestappen voor het aanleggen van een juiste funderingssleuf voor AB-keermuren

Video: AB funderingssleufHoe gaan we Allan Block keerwanden op de juiste manier aanvullen en verdichten.

Video:AB aanvullen en verdichtenHoe installeer je de basislaag van een Allan Block-keermuur?

Video: AB basislaag

Stap 2: Aanbrengen funderingsmateriaal

Voor de fundering mag elk goed verdichtbaar granulair materiaal worden toegepast. Allan Block adviseert een granulair materiaal met een korrelopbouw van 6 tot 38 mm.

Stap 3: Plaatsen van de onderste laag

Stap 4: Aanbrengen gebroken steenslag en aanvulmateriaal

Stap 5: Verdichten

Het goed verdichten van het aanvulmateriaal achter de keerwand is bepalend voor de kwaliteit van de wand.


Plaats het geogrid

Plaats het geogrid


Verdichten in lagen van 200 mm

Verdichten in lagen van 200 mm


Gewapende keerwand constructie

Zwaar materieel mag niet binnen 1 meter van de achterzijde worden gebruikt


Plaatsen van de volgende lagen

Plaatsen van de volgende lagen


Bouw een AB gewapende keermuur met geogrid wapening - installatiestappen

Video: AB gewapende wandconstructieStap 6: Plaats geogrid

Raadpleeg de goedgekeurde projecttekeningen voor de juiste plaats van het geogrid; dit voorbeeld begint op de eerste rij.

Stap 7: Aanvullen en verdichten

Stap 8: Plaats aanvullende rijen