professional

Constructietoleranties

vertikale controle

Figuur 13: vertikale controle
Horizontael Controle

Figuur 15: horizontale controle
hoekverdraaiing

Figuur 16: hoekverdraaiing
Voor het bouwen van keerwanden, dienen er constructietoleranties te worden vastgesteld. Deze constructietoleranties dienen er rekening mee te houden dat de keerwand is ontworpen als een ​​flexibele structuur die horizontale en verticale afwijkingen mogelijk maakt. Nochtans, te grote afwijkingen kunnen de stabiliteit van de wand negatief beïnvloeden.

Tijdens de opbouw van de modulaire keerwand kunnen er vanwege horizontale en verticale maatverschillen correcties nodig zijn. Zelfs met strakke kwaliteitsprocedures tijdens de productie van de blokken, kunnen ook de modulaire blokken in hoogte variëren. Uitvullen met vulplaatjes van maximaal 3 mm per blok is acceptabel. Aanbevolen worden vulplaatjes van een asfaltmateriaal of andere niet-afbreekbare producten.

Aanvaardbare constructietoleranties zijn geïllustreerd in figuren 13 - 16.

Zettingsverschillen

Zettingsverschillen

Figuur 14: zettingsverschillen


Zettingsberekeningen dienen met grote zorg te worden uitgevoerd voor gebouwen, bruggen, torens, energiecentrales en soortgelijke constructies. Projecten zoals ingravingen, aarde dammen, dijken en keerwanden kunnen meestal zettingen van de ondergrond goed volgen. De bouwwijze voor het plaatsen van de droog-gestapelde Allan Block's op een goed verdichte ondergrond van een gebroken steenslag, zorgt voor een flexibele, maar stabiele keerwand. Zettingsverschillen die aanvaardbaar zijn om de stabiliteit te garanderen, zijn inclusief grote wandzettingen en matige zettingsverschillen zoals weergegeven in figuur 14.

Zettingen vinden plaats als het gewicht van de keerwand constructie, de draagkracht van de bodem overschrijdt. Niet-cohesieve grond bestaande uit zand en grind vertonen vaak zeer kleine zettingen en het meeste hiervan reeds tijdens of kort na de wandconstructie. Cohesieve grond met een hoog vochtgehalte hebben de potentie voor grote tijd-afhankelijke zettingen, omdat het gewicht van de wand de ondergond daadwerkelijk kan samendrukken. De zettingen kunnen worden berekend met de bekende grondmechanische methoden zoals beschreven in de normen. Wanneer de verwachte zettingen groter zijn dan de toegestane constructietoleranties, dient er een speciaal ontwerp te worden gemaakt en zijn aanvullende constructie aanpassingen nodig.

Afwerking en uitstraling na de bouw

Afhankelijk van de wandhoogten, bovenbelastingen, bodemgesteldheid en funderingsmateriaal, kunnen er tijdens en na de opbouw, scheurtjes in de wand ontstaan. Omdat Allan Block wanden flexibele constructies zijn en dus kunnen bewegen, zijn scheurtjes in de blokken mogelijk. Ook het ontstaan van kleine tussenruimtes tussen de blokken is mogelijk. Deze tussenruimtes mogen niet meer dan 6 mm zijn en hebben geen invloed op de stabiliteit van de wand.