professional

Ongewapende keerwanden   Installatiehandleiding voor keerwanden

Stap 1: Voorbereiding bouwplaats en uitgraven

Principe doorsnede ongewapende wand

Principe doorsnede ongewapende wand


Doorsnede onderste laag bij een ongewapende wand

Doorsnede onderste laag bij een ongewapende wand


Plaats de basisrij - keerwanden

Plaats de basisrij, controleer op het waterpas staan en verdicht


Waterpas de blokken - keerwanden

Waterpas de blokken en corrigeer waar nodig


Getrapte wandfundering

Bij het uitgraven begint men op het laagste punt

Bij het uitgraven begint men op het laagste punt

Wanden die in een talud of helling worden gebouwd, krijgen een getrapte fundering.

Stap 2: Aanbrengen funderingsmateriaal

Stap 3: Plaatsen onderste rij

Stap 4: Aanbrengen splitmateriaal en aanvulgrond

Stap 5: Plaatsen van de volgende lagen

*Voor keerwanden tot 1,2m is een funderingssleuf ca. 450x250 mm met een funderingslaag van 100 mm gebroken steenslag acceptabel.